Makaleleri Arayın

Son yıllarda Batı bilim dünyasında, Türk'lerin kökeni ve tarihi ile ilgili yayınlanan doğru ve objektif bilgilere ulaşın.

anasayfa

URAL–ALTAY SİBİRYA

Aşağıda kısaca özetlenen arkeolojik, etimolojik, kültürel ve doğal veriler ile gen bilimi araştırma sonuçları Türklerin ilk ortaya çıktıkları yerin açıklıkla belirlenmesini sağlamaktadır. Türk dilinin yeryüzünde ilk konuşulmaya başlandığı coğrafyanın bilinmesi, günümüzdeki Türk dil ailesine giren diller konuşan halklar ile Asya, Avrupa hatta Amerika ve Afrika’daki bazı halkların ve medeniyetlerin oluşum . . . Read more

ANADOLULAR KİMDİR

  Antik çağlardaki her uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı addeden Eurocentristlerin de desteklediği, resmi Sovyet tarihçilerinin “Türklerin MS 5. ve 6. yüzyılda Altay dağları veya Orta Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını kurduktan birkaç asır sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adını ve dilini birçoğu Türk olmayan halklara miras bıraktıkları” [Gumilev . . . Read more

KUZEY TÜRKLERİ

Altay-Türk dili konuşan halkların önemli bir bölümü, binlerce yıl boyunca Kafkas-Karadeniz steplerine yerleşmişlerdir. Bizanslılar döneminde “Pontic Steppe” veya “Pontic-Caspian Steppe” olarak anılan bu bölgenin ismi Türkolog Prof. M. Zakiev’e göre Türkçe “Pont” kelimesinden gelmektedir. Eski Türkçe “yiyecek dolu, besleyici” anlamına gelen “punte” kelimesinden türetilmiş, Türk dili konuşan halklar Karadeniz’e “yiyecek . . . Read more

TÜRK-RUS, TÜRK-MOĞOL, TÜRK-FARS İLİŞKİSİ

Türk – Rus İlişkisi Türk dil ailesine giren diller konuşan halkların yüksek oranda karışması ile oluştukları gen araştırmaları ile de belirlenen İskandinav kabilelerinden biri olan “Varangian Rus” klanı; MS 8.yy başlarında İskandinavya’dan günümüz Ukrayna topraklarına yerleşerek birçok ticaret kasabaları kurmuş, önce Slavlarla daha sonra İdil Bulgarları ve Hazarlarla ticari ilişkiler . . . Read more

GEN BİLİMİNE GÖRE YAZILI TARİH ÖNCESİ TÜRKLER

(R1) Y-Haplogrubunun Avrupa’da çok yüksek oranlarda olması nedeniyle; “(R1) Y-Haplogrubunun herhangi bir veriye dayanmaksızın, sadece öyle olduğunu düşündüklerini belirterek, Spencer Wells, 2006; Semino et al. 2000; Wells et al. 2001; Cinnioğlu et al. 2004; Wiik, 2008 gibi gen bilimciler tarafından 30.000 yıl önce Avrupa’da ortaya çıktığı ileri sürülmüştür” [Anatole A.KLYOSOV . . . Read more

KİMMERLER

MÖ 500’lü yıllarda yaşamış Antik Yunanlı tarihçi Herodot; “Çok uzun zamandır Asya’da yaşayan İskitlerin, Massagetler (Masgutlar) tarafından baskı altına alınmaları üzerine, Kimmer topraklarına yürüdüğünü, İskitlerin çok kalabalık geldiğini gören Kimmerlerin savaş istemediğini ve bölgeden ayrıldıklarını [Herodotus, 4,11] Bunun nedeninin, Kimmerlerin daha önce İskitlerin ülkesinde yaşamış olması olduğunu, hatta orada istihkâmları . . . Read more