Makaleleri Arayın

Son yıllarda Batı bilim dünyasında, Türk'lerin kökeni ve tarihi ile ilgili yayınlanan doğru ve objektif bilgilere ulaşın.

Genel

TRAKLAR

Romanya Danube bölgesi ile Trakya arasındaki Balkan coğrafyasında MÖ 6 ve 3 yüzyıllar arasında etkili olan Trakların (Thracians) yarı yerleşik bir halk oldukları, arkalarında yazılı bir kaynak bırakmadıkları belirtilmektedir. Buna rağmen Trakların Hint-Avrupa dilinin Satem grubuna giren bir dil konuştuklarını iddia edenlere rastlanmakta, hatta bir taraftan mezar kültürü olduğunu belirttikleri . . . Read more

GÜNEY TÜRKLERİ

İnsanlık tarihinin en eski üç medeniyeti, “Eski Dünya” “Old World” veya “Eski Antik Çağ” olarak ta adlandırılan İndus Vadisi, Mezopotamya ve Mısır Medeniyetleridir. ‘Eski Dünya’ Uygarlıklarının; Hindikuş Dağlarından doğup Arap Denizine dökülen Asya’nın en büyük nehirlerinden İndus Nehri, Anadolu’dan doğup Basra Körfezine dökülen Fırat ve Dicle nehirleri ile Afrika’nın içlerinden . . . Read more

KANGARLAR / PEÇENEKLER / BOŞNAKLAR

Kangarlar, Göktürk Orhun yazıtlarında adı geçen, Latinlerin Besenyo, Yunanlıların Patzinak, Arapların Badjanak olarak adlandırdıkları bir Türk boyudur. Yazılı Avrasya tarihinde Kangar/Peçenek adı, MÖ 2.yy ile MS 1200 yılları arasında çeşitli vesilelerle yer almaktadır. Latinlerin Peçeneklere Besenyo demelerinin sebebi, Macaristan’daki Peçeneklerin, Macar dilinde Peçenek anlamına gelen Besenyo adını kullanmalarıdır. Kangarlar Ar/er . . . Read more

İSKİTLER / SAKALAR

Kimmerler’den sonraki dönemde Kafkas-Karadeniz steplerinde İskitler dönemi başlamıştır. İskitler (Skythler/Scythians/Sakalar), MÖ 8. yüzyıl  ile MÖ 3. yüzyıl arasında Güney Sibirya’dan Romanya Danube bölgesine kadar olan Kafkas-Karadeniz ve Kırgız stepleri ile Türkistan topraklarının bir bölümünü içeren bölgede hâkimiyet sağlamış yarı göçebe, yarı yerleşik halklardan oluşmuş bir konfederasyon tarzında bir birliktir. Hadrian . . . Read more